Marko - Weibrecht

Aller au contenu

Marko

Bøger

Michel Piédoue: La Ronde des Aveugles (1987)

En moderne social-realistisk roman, tæt glosseret og i et letlæst sprog, der fortæller om en families problemer med arbejdsløshed, parforhold, børn o.s.v. En skarp kommentar til livet i det moderne samfund. De centrale temaer er ved sammenligning med aktuelle forhold i Frankrig og Danmark velegnet til en diskussion og belysning af det moderne menneskes vilkår.
Romanen er tilrettelagt med henblik på anvendelse i forlængelse af begynderundervisningen med en tæt glossering, velegnet til såvel intensiv som ekstensiv læsning.
Uddragets omfang (30 ns), det lettilgængelige franske tale- og skriftsprog samt romanens intense historie vil gøre LA RONDE DES AVEUGLES til et spændende og berigende indslag i franskundervisningen.
Patrick Modiano: DIMANCHES D'AOUT (1987)
Dimanches d'août har mange af de for en spændingsroman kendte ingredienser : en smuk pige, en værdifuld diamant, et mystisk forsvindingsnummer og nogle gådefulde miljøer ved Marne-floden og i Nice.
Læseren må finde sig i at blive hvirvlet ind i hovedpersonen Jeans blide mareridt. Vi må gennem den enquête, som han foretager i sit eget liv, søge at trænge ind i mysteriets kerne. I en udpræget filmisk fremstillingsform med mange flash-backs og bratte klip føres trådene sammen i et mønster, som læseren selv må rede ud.
Det foreliggende udvalg (68 ns) af Patrick Modianos bestseller fra 1986 omfatter ca. 40% af det samlede værk. Bogen er skrevet i et moderne og let tilgængeligt sprog. Den tætte glossering og de forbindende kommentarer på dansk gør værket egnet til både intensiv og ekstensiv læsning på niveauer, der svarer til anden halvdel af 2,g, 2 HF og højniveau fransk.
Bogen er illustreret af Maj Bastholm.

Jørgen Lykke Petersen skrev i sin anmeldelse i Gymnasieskolen (1988) bl.a. følgende:
" dobbelt prisværdigt, at det er blevet så vellykket en udgivelse"
Jette Schørring i Sproglæreren (5/88):
"teksten (..) synes (..) velegnet til en vekslen mellem intensiv og ekstensiv læsning. Her er således en mulighed for, at eleverne kan opleve fornøjelsen ved at kunne klare en større moderne tekst på fransk."

LE MONDE DE L'ENFANT (1987)
Antologi af nyere franske tekster af Jens Peder Weibrecht
Antologiens tema er barnets og de unges verden belyst ud fra forskellige genrer og gennem lødige og letlæste tekster.
Blandt forfatterne er kendte navne som Michel Tournier, Roger Grenier og Jéhanne Jean-Charles, der alle kender de unges psykologi. Også mindre kendte novelleforfattere som Paul Savatier, Guy Lagorce og Jacques Chessex er repræsenteret. Kortere sangtekster af J.J. Goldmann, J. Higelin og Eddy Mitchell, samt ikke-fiktive tekster om unge, der løber hjemmefra indgår i det brogede billede af barn og ung.
Udvalget er forsynet med en fyldig indledning på dansk, der præsenterer temaet i et bredere perspektiv. Til hver tekst er der også en præsentation på dansk af forfatter og tekst. Teksterne er tæt gloseret, og der er arbejdsspørgsmål på fransk til de enkelte tekster og til temaet. Udvalget lægger op til både intensiv og ekstensiv læsning samt skriftlige opgaver.
De letteste tekster kan bruges allerede i 1.g og lignende undervisningstrin, mens andre kræver grundigere kendskab til fransk dvs. 2. og 3.g-niveau. Teksterne kan læses som led i et tema-forløb eller som selvstændige enkeltværker.
Antologien (150 sider = 92 ns) er rigt illustreret af Maj Bastholm.

Ole Pedersen i Fransk Nyt (168) :
"I mange tilfælde er temaet indlysende nok børns forhold til deres undertiden følelsesmæssigt forkvaklede forældre (..) Gennemgående er der tale om gode, indholdsrige tekster"
Jette Schjørring skrev bl.a. i sin anmeldelse i Sproglæreren (5/88):
"Det er (..) en spændende, uhyggelig og væsentlig tekstsamling, vi her har for os." 
Jørgen Lykke Petersen i Gymnasieskolen nr. 13 (2/7 92):
"Det er fint med en antologi med et gennemgående tema (..) Nyt er det med en hel antologi om børn og unge mennesker, hvor teksterne udover at kunne stå alene belyser hinanden. (..) I et udmærket forord (s.5-10) stiller udgiveren spørgsmålet: "Er børn enkle, naive og venlige væsner eller er de ondskabsfulde, oprørske og en fare for samfundet?" (..) "De gode fiktionstekster begynder med en indvielsesnovelle af Michel Tournier (12ns). Her som overalt er der en lille side indledning om forfatterskabet og ofte en nøgle til forståelse." (..) "denne novelle om Amandine, der mister sin barnlige uskyld i den anden have er et pletskud. Det gælder også Jean-Charles Le petit garçon qui s'ennuyait (6 ns) hvor barnet, påtager sig hele skylden for en families sammenbrud. Til denne novelle findes en tekstanalyse på fransk, sammenstykket af forskellige elevopgaver. Imponerende. - Bagest i bogen er der fine, uddybende spørgsmål til alle teksterne, velegnede også til gruppearbejde.(..) 2.,3.g,2.HF og voksenundervisning har med denne antologi fået et godt arbejdsredskab. Bare Tournier'en og Jean-Charles'en er hele prisen værd.


LA VALISE (1989)
Antologi af moderne franske tekster af Jens Peder Weibrecht
LA VALISE er som titlen antyder en kuffert fyldt med mange og forskellige franske tekster. Bogen er beregnet til brug efter et afsluttet begynderforløb.
LA VALISE har et materiale, hvor der ved udvælgelsen er lagt stor vægt på at finde moderne, autentiske tekster, der ikke frembyder for store sproglige og indholdsmæsige problemer.
LA VALISE bygger på afveksling og variation af tekstgenrer. Her er alt fra reklamer og løbesedler til noveller, teaterstykker og romanuddrag. Der er stof fra francophone som Schweiz og Cameroun samt facts om Frankrig og franskmænd.
LA VALISE indeholder kortere tekster, der naturligt vil kunne bruges til eksamen f.eks. efter 2.g/2.hf enten som selvstændige tekster eller som led i temalæsning. Antologien lægger op til temaer som "la criminalité", "les travailleurs immigrés", "la femme moderne", "le cinéma" etc.
LA VALISE (120 sider) har et omfang svarende til 78 ns med forslag til læsningsforløb og opgaver, der går fra enkle og bundne opgaver til kreative og igangsættende udfoldelser.
Ole Pedersen skrev som indledning i sin anmeldelse i Fransk Nyt (175):
"Forsøget på at lave et tekstudvalg, der tilfredsstiller både elever og lærere er gjort før med skiftende held, men her er efter min mening en antologi, der kommer tæt på det ideelle. Udvalget i denne antologi er både genremæssigt og tematisk meget alsidigt (..) Der er virkelige perler i udvalget (..) Anvendelsesmulighederne er mange, idet teksterne på mange måder kan bruges på kryds og tværs."Michel Grimaud: Le Paradis des Autres (1993)
Den unge Djamil rejser med sin far til et Frankrig, der kan synes tillokkende, når man har været vant til at leve i en landsby i Algeriet. Djamil forbavses og betages i begyndelsen af dette nye land, der synes at være et sandt slaraffenland. 
Men meget hurtigt løber Djamil, den mørklødede, ind i alle de problemer, som de der kommer som fremmede, ofte bliver konfronteret med i det moderne Frankrig .
I et letforståeligt og letlæst fransk beretter Michel Grimaud om en skæbne og en problemstilling, der er meget central i dagens Frankrig, hvor man på mange måder forsøger at bremse indvandring. Synsvinklen er lidt anderledes end ellers, og bogen vil være et godt udgangspunkt for tematisk læsning omkring fremmedarbejdere og racisme. 
Bogens omfang svarer til ca. 50 ns og kan læses fra et niveau, der svarer til 2.år begynder-/1.år fortsættersprog. Bogen er forsynet med fyldigt læseforløb, spørgsmål til de enkelte afsnit samt forslag til skriftlige opgaver. 
Romanen, redigeret og glosseret af Jens Peder Weibrecht, udkom i september 1993.

Lene Nielsen skrev i Fransk Nyt:
Det er fremmedhad og angsten for det anderledes, som er temaet i denne lille roman (..) den barnlige synsvinkel og de mange følelsesmæssigt medrivende passager gør, at teksten for mig at se er virkelig god i forbindelse med introduktion til den aktuelle racisme-problematik i Frankrig. 
Lis Vastrup i Gymnasieskolen (1994): 
"Til de enkelte kapitler er der udmærkede itinéraires de lecture (..) Kulørt eller ej, emnet er desværre aktuelt, og bogen er meget velegnet til et tidspunkt i forløbet, hvor det kan knibe med tekster med et substantielt emne. Teksten vil ganske givet optage eleverne."
Jacques Fansten: La Fracture du Myocarde (1994)
Med sin film af samme navn (vist i dansk TV juli 93 under titlen : En Hjertesag) fik Jacques Fansten sit internationale gennembrud i 1990. Udgivelsen af filmmanuskriptet omarbejdet i romanform, præsenteres i den foreliggende udgave i forkortet form og kan således læses som en almindelig litterær tekst. 
Bogen fortæller om den 12-årige Martin, der går i skole i en fransk provinsby, og som normalt er klassens kvikke elev. Men i nogle dage er han ikke den samme. Hans kammerater føler, at der er noget galt, og de opdager, at hans mor ligger død hjemme i sengen. Han har ikke fortalt det til nogen, da han bor alene med sin mor og uden familie. Hans angst for at ende på et børnehjem er stor. 
Men hans kammerater bliver enige om at hjælpe ham ... 
Historien udspilles i et typisk fransk provinsmiljø og fortæller på en usædvanlig enkel og realistisk måde om de områder, hvor børnenes trang til selvstændighed, ansvar og ærlighed konfronteres med skolens, forældrenes og samfundets autoritet og fastlagte normer. 
Bogens omfang svarer til ca. 70 ns (inklusiv et par anmeldelser) og kan læses fra et niveau, der svarer til 2.år begynder-/1.år fortsætter-sprog. Bogen er forsynet med fyldige spørgsmål til de enkelte afsnit samt forslag til skriftlige opgaver. 
Romanen, redigeret og glosseret af Jens Peder Weibrecht, udkom i januar 94.
Bodil Hoffmeyer i Fransk Nyt (201):
"Vi har nu fået en overgangstekst som er til at snakke om, og som handler om noget meningsfyldt. Sproget er let at forstå - teksten er skrevet i nutid og sætningerne er korte. På grund sin tilblivelse ... og fordi personerne bliver karakteriseret direkte, får eleverne et sprog til at tale om dem på... Handlingen er usædvanlig, men virker forbløffende realistisk! Selv om hovedpersonen er 12 år, er det ikke nogen barnlig bog...Det er ikke noget eventyr, men handler om ret gennemsnitlige franskmænd...Det er en dejlig bog!
Jørgen Lykke Petersen i Gymnasieskolen (24/10 96):
"Man lærer livet i provinsen at kende og barndommens verden sat op over for de voksnes.
Udgiveren har sat sig som mål, at teksten nemt skal kunne bruges (og det er lykkedes) og har forsynet den med læseforståelsesspørgsmål af passende sværhedsgrad, som eleverne selv kan arbejde med, hjemme eller i grupper. Desuden er der uddybende spørgsmål, som er rigtigt gode, fordi de tvinger en dybere forståelse i gang, som fører frem til debat og diskussion i klassen...Som undervisningsmateriale: uforbeholden ros"

Patrick Modiano: Un Cirque passe (1994)
Den forunderlige og særprægede Patrick Modiano er på banen igen med en roman fra 1992. 
Handlingen foregår i begyndelsen af 60'erne i Paris og handler om en ung mands korte møde med en pige, Gisèle, der er fire år ældre end ham. De har mødt hinanden efter et forhør hos politiet, og hurtigt føres vi ind i en fordægtig verden befolket med mystiske personer, der fører deres helt eget liv. Gisèle flygter fra sin blakkede fortid, og Lucien involveres derved i en lyssky affære. 
Disse elementer skaber en spændings- og udviklingsroman omkring Luciens forsøg på at skabe sig en identitet ved indgangen til voksenverdenen. 
Romanen er skrevet på et letlæst fransk med et omfang på ca. 50 ns og kan læses fra et niveau, der svarer til 2.g-3.g/2HF niveau. Bogen er forsynet med arbejdsopgaver bl.a. om Paris og spørgsmål til de enkelte afsnit samt forslag til skriftlige opgaver. I materialet indgår også digte af Knud Kappelgaard skrevet til lejligheden.
Un Cirque passe, der er redigeret og glosseret af Jens Peder Weibrecht, er udkommet i marts 1995.
Lis Vastrup skrev i Gymnasieskolen (juli 1995) bl.a. følgende:
Weibrecht slår til igen! Meget anbefalelsesværdig, bør bestemt anskaffes, god til begynder 2.g, 3.g eller 2.hf, kan læses med udbytte af både voksne og unge. Sådan skal der stå på den seddel, jeg lægger i bogen ved rundsending til kollegerne. Og så vil jeg tilføje, at bogen er tæt glosseret, med gloserne i margen, i præcise oversættelser. Til yderligere opmuntring kan anføres, at bogen er meget lærervenligt lavet: Flot sommaire med normalsidetal på kapitlerne og på underafsnittene og med en velgennemarbejdet opgavedel. Heri er der læseforståelsesspørgsmål, uddybende spørgsmål og øvelser til skriftligt og mundtligt arbejde, på klassen eller hjemme, i grupper eller enkeltvis. Min sjæl, hvad vil du mer'? ... Jens Peder weibrecht kan bare det dér med udgivelser, det kan kun anbefales, at han fortsætter.

Patrick Modiano: Un cirque passe (2015)
Ny og udvidet udgave af bogen fra 1994)

Den forunderlige og særprægede Patrick Mediano blev i 2014 tildelt Nobelprisen for sit forfatterskab, og det var særdeles fortjent.
Romanen Un cirque passe blev oprindeligt udgivet i 1992, men den er stadig aktuel og er en god indgang til hans forfatterskab.
Un cirque passe  foregår i  begyndelsen af  60'erne i Paris  og handler om en ung mands korte møde  med  en pige, Gisèle,  der  er fire år ældre end  ham. De har mødt hinanden efter et forhør  hos politiet, og hurtigt føres vi  ind i en fordægtig verden befolket med mystiske personer, der fører helt deres eget liv. Gisèle  flygter fra sin blakkede  fortid, og Lucien involvores derved i en lyssky affære.
Disse elementer skaber en spændings- og udviklingsroman omkring Luciens forsøg på at skabe sig en identitet ved indgangen til de voksnes verden, hvor han må bære på sin faders skæbne som jøde under 2. verdenskrig i Paris.

Un cirque passe er skrevet i et letlæst fransk med et omfang på ca. 60 ns og kan læses fra et niveau, der svarer til 2.g-3.g/2HF-niveau. Bogen er forsynet med læseforståelsesspørgsmål til de enkelte afsnit.
Der er desuden grammatiske opgaver, kreative opgaver bl.a. om Paris samt forslag til mange andre mundtlige og skriftlige øvelser. Der er også udviklet et websted med yderligere materiale til brug sammen med bogen. Der indgår anmeldelser, billeder fra Paris og digte skrevet til lejligheden på fransk af Knud Kappelgaard.

Til bogen er der udviklet et websted.   Se omtale i "Vort Eget Blad"
Retourner au contenu